Μνημεία πόλεων στον Ελλαδικό χώρο! … στην Κέρκυρα!

Σήμερα θα βρεθούμε φίλοι μου στην Αρχόντισσα του Ιονίου, που βεβαίως είναι η Κέρκυρα!

 

Το Κορφιάτικο περιβάλλον είναι έξοχο, έχει τοποθεσίες απερίγραπτα όμορφες, αλλά η στήλη αυτή επικεντρώνεται στα μνημεία μιας πόλης και δευτερευόντως αναφέρομαι σε τοποθετήσεις.

 

Στη Κέρκυρα, η Ενετοκρατία και οι Αγγλογάλλοι άφησαν εξαιρετικά αρχιτεκτονήματα στο νησί! Η αρχαία Ελληνική Μητρόπολη ήταν η Παλαιόπολη, αλλά παρ’ όλο που οι ιστορικοί την αξιολογούν ως θησαυρό,… δεν έγιναν ποτέ οι δέουσες ανασκαφές.

Το Παλαιό Φρούριο  έγινε επί Βυζαντινής αυτοκρατορίας για να προστατεύει τη πόλη από τις επιδρομές. Μέσα στο Φρούριο έγινε (κτίστηκε) ο Άι-Γιώργης και είναι Δωρικού ρυθμού. Το στρατιωτικό νοσοκομείο είναι τώρα το Τμήμα Μουσικολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Μέσα στο φρούριο είναι και το Ιστορικό αρχείο με 7 αιώνες ιστορία, συλλογές, δημόσια βιβλιοθήκη. Το Ανάκτορο των Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου χτίστηκε το 1819 από τον Άγγλο Ύπατο Αρμοστή και είναι το μεγαλύτερο κτίρι