Η εμπέδωση της ασφάλειας, ακρογωνιαίος λίθος για την επάνοδο στην κανονικότητα

 Στην συνεδρίαση του Τομέα Εσωτερικών της Ν.Δ. με αρμοδιότητα θέματα Προστασίας του Πολίτη, συμμετείχε στις 9/5/2018 η Γεωργία Ντάτσικα.

Η συνεδρίαση έλαβε χώρα στα κεντρικά γραφεία της κόμματος, όπου η κα Ντάτσικα κατέθεσε προτάσεις για την βελτίωση της λειτουργικότητας της Αστυνομίας, όπως:

α) Η αναδιάρθρωση της Δ.Α.Ε.Α σε διοικητικό, δομικό και επιχειρησιακό επίπεδο κρίνεται ως ένα βαθμό ικανοποιητική.

Τα σημεία τριβής εστιάζονται κυρίως στις πολλαπλές μετακινήσεις των διμοιριών στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, προς αντιμετώπιση των μεταναστευτικών- προσφυγικών ροών.

Οι σημαντικές ελλείψεις σε στελέχωση ανθρωπίνου δυναμικού δημιουργούν προβλήματα ως προς την πλήρη αριθμητική ανάπτυξη των μονάδων αυτών. Οι ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή τόσο στην ΥΜΕΤ όσο και στην ΥΑΤ είναι εμφανής.

β) Η επανίδρυση της ομάδος ΔΕΛΤΑ επιβάλλεται να γίνει άμεσα διότι οι ανάγκες και η ανομία που παρατηρείται στις περιοχές όπου αναπτύσσεται παραβατικότητα από ομάδες αντιεξουσιαστών το επιβάλλουν. Η κατάργηση της ομάδας αυτής υπέφερε εντελώς αντίθετα αποτελέσματα από τα προσδοκώμενα.

γ)Η στελέχωση του κέντρου της πρωτεύουσας και των μεγάλων πόλεων και η εμφανής παρουσία πεζών περιπολιών θα συμβάλλει στην μείωση