Του κ. Γεωργίου Ρούσσου
Δικηγόρου 

Εκδόθηκε η υπ΄αριθμ 58/2017 πρωτόδικη  απόφαση του Ειρηνοδικείου Αιγιαλείας που αφορά απαλλοτριωθέν ακίνητο από την ΕΡΓΟΣΕ .Η ιδιοκτήτρια δεν μπορούσε  να εισπράξει την αποζημίωση επειδή το ακίνητο στη θέση “Καρτέρι” του πρώην Δήμου Ερινεού ήταν καταγεγραμμένο ως δημόσιο κτήμα με αριθμό βιβλίου καταγραφής  275 . Η υπόθεση είναι μείζονος νομικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος και  αφορά περίπου 2000 κατοίκους της Αιγιάλειας, κυρίως της δυτικής δηλ. ιδιοκτησίες στις  περιοχές Μπούκα, Ακονιά, Λαμπίρι που έχουν απαλλοτριωθεί οι περιουσίες των ιδιοκτητών αλλά δεν  μπορούν εκείνοι να εισπράξουν την αποζημίωση για αυτό το λόγο, μολονότι διαθέτουν τους απαιτούμενους τίτλους ιδιοκτησίας. βεβαίως  εγιναν απο αρμόδιους φορείς κάποιες προσπάθειες  διοικητικής απένταξης των ακινήτων, όμως αυτές δεν ευδοκίμησαν.

Έτσι με την συγκεκριμένη απόφαση σταθμό , ανοίγει ο δρόμος για την είσπραξη των αποζημιώσεων των απαλλοτριωθέντων ακινήτων των παραπάνω περιοχών τα οποία ακίνητα έχουν καταληφθεί από πολλών ετών από τους υπερ΄ων η απαλλοτρίωση, καθόσον παρακάμπτεται μέσω της δικαστικής οδού ο χαρακτηρισμός τους ως δημόσια κτήματα στα οποία έχουν καταχωρηθεί.

Μάλιστα η απόφαση κηρύσσεται προσωρινά εκτελεστή  επειδή σύμφωνα με αυτήν, ” η καθυστέρηση στην εκτέλεση θα προκαλέσει σημαντική ζημία στην ενάγουσα η οποία έχει ήδη απωλέσει ένα σημαντικό περιουσιακό της στοιχείο”, ενώ επιδικάζεται σε βάρος του Δημοσίου και η δικαστική δαπάνη της. 

Ειδικότερα: Αριθμ. Αποφ. 58/2017 Ειρηνοδικείου Αιγιαλείας . Δικαστής κος Απόστολος Σαλαμαλίκης. Δικηγόροι: Γεώργιος Ρούσσος (της ενάγουσας) , Μαύρα Γλένη (του Ελληνικού Δημοσίου). Απόσπασμα:

“Το δεύτερο των εναγομένων (δημόσιο) προβάλλει ένσταση ιδίας κυριότητας ισχυριζόμενο ότι η με αριθμό 121 κτηματολογικού πίνακα ιδιοκτησία εμπίπτει εντός του καταγεγραμμένου δημοσίου κτήματος με αριθμό βιβλίου καταγραφής 275…Πλην όμως το δεύτερο εναγόμενο δεν ενεργούσε ούτε από την ισχύ του Α.Κ. , ούτε υπό τις διατάξεις του Β.Δ. οιεσδήποτε πράξεις νομής επί του επιδίκου που να δικαιολογούν την παρ΄ αυτού κτήση της κυριότητας του με έκτακτη χρησικτησία αλλά το πρώτον από το 1980  προέβαλε δικαιώματα επ΄αυτού και άρχισε από τότε να ισχυρίζεται αβασίμως ότι το διαχειρίζεται δια των αρμοδίων υπαλλήλων του…Αναγνωρίζει την ενάγουσα ως δικαιούχο της αποζημίωσης….”

H εν λόγω απόφαση δημοσιεύτηκε στις 4 Αυγούστου 2017.

Λίγα λόγια για το συντάκτη του άρθρου

Author: Νέοι Καιροί εν Αιγίω Email:[email protected]

Προηγούμενο άρθροΑίτηση Γεωργίου Μπέσκου Προέδρου Δικηγορικού Συλλόγου Αιγίου
Επόμενο άρθροΗ ετυμηγορία στο facebook