Συντάχθηκε από Νέοι Καιροί εν Αιγίω

Το Μέγα Σπήλαιο από νωρίς έγινε πυρήνας διαδόσεως των επαναστατικών σχεδίων της Φιλικής Εταιρείας για την Πελοπόννησο. Κατόπιν αυτού και άλλα ονομαστά μοναστήρια διαδραμάτισαν αυτόν τον ρόλο.

Για τους μοναχούς του Μεγάλου Σπηλαίου γράφει ο Φωτάκος: «…εγνώριζον τα της Εταιρείας και τους Εταιριστάς και δια τούτο ενήργουν ως απόστολοι. Όλοι δε ούτοι εταξείδευον, και οι μείναντες οπίσω εις την Μονήν ήσαν ικανοί μόνο των να επαναστατήσουν ένα κόσμον ολόκληρον, ως έπραξαν εις την Πελοπόννησον, όπου παντού έτρεξαν και διέδοσαν το σύνθημα της Επαναστάσεως, τα πάντα προετοίμασαν, και εξ ιδίων των είχον μεγάλας προετοιμασίας, αί οποίαι εχρησίμευαν εις τους Έλληνας». Εδώ θα απαριθμήσουμε τους μεγαλοσπηλαιώτες μοναχούς που πρωταγωνίστησαν στη διάδοση των ιδεών της Φιλικής, όντες οι ίδιοι στελέχη της, καθώς και εκείνους που έγιναν αργότερα.

Ο μητροπολίτης Χριστιανουπόλεως (Κυπαρρισίας) Γερμανός (που) γεννήθηκε στα Καλάβρυτα το 1760, ο αρχιμανδρίτης Αμβρόσιος Φραντζής (που) γεννήθηκε το 1771 στο χωριό Μεσορρούγι Καλαβρύτων, ο μοναχός Γρηγόριος από το χωριό Κλαπατσούνα, ο Ιωνάς Κανελλόπουλος διετέλεσε Ηγούμενος της Μονής, καταγόταν από τα Χαλκιανικά Κλουκινών, Μεγαλοσπηλαιώτες ήταν και οι αδελφοί Νεόφυτος και Παφνούτιος Ρούβαλης, ο επίσκοπος Δαμαλών Ιωνάς, γεννήθηκε στα Σουδενά το 1764, ηγούμενος της Μονής ήταν και ο Φιλικός Παρθένιος Μπαλάνος.

Το Μέγα Σπήλαιο συντέλεσε και με έναν άλλο τρόπο στην προετοιμασία του αγώνα. Συγκεκριμένα, τα δύο μετόχια του στην Κωνσταντινούπολη, το Βλαχ-Σεράι και η Μονή του Αγίου Γεωργίου Καρύπη στα Πριγκηπονήσια, αποτέλεσαν τόπους συγκεντρώσεως  των Φιλικών, όταν ακόμη καταστρωνόταν το σχέδιο της ένοπλης εξέγερσης. Η σημαντικότερη μαρτυρία όμως προέρχεται από το Νικόλαο, γιό του Φιλικού Μάρκου Δραγούμη, ο οποίος θυμόταν τις συγκεντρώσεις των «μεγάλων εταιριστών» Παλαιών Πατρών, Ασημάκη Ζαΐμη, Ανδρέα Λόντου, Παπαλέξη, Ανδρέα Καλαμογδάρτη, Παπαφλέσσα κ.α. στη Μονή του Αγ. Γεωργίου, όταν αυτός ήταν έφηβος.

Από το Εγκόλπιο Εορτολόγιο της Ιεράς Μητρόπολης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας.

Λίγα λόγια για το συντάκτη του άρθρου

Author: Νέοι Καιροί εν Αιγίω Email:[email protected]

Προηγούμενο άρθροΦιλοτελισμός με σπάνια γραμματόσημα
Επόμενο άρθροΗ μεγάλη λεηλασία της Βοστίτσας