Συντάχθηκε από Νέοι Καιροί εν Αιγίω

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ                                                                                                                 ΑΙΓΙΟ  20/12/2017

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ                                                                                                              Αρ.Πρωτ.: 41244

ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Γ  Ν  Ω  Σ  Τ  Ο  Π  Ο  Ι  Η  Σ  Η 

Η Στρατολογική Υπηρεσία Δυτικής Ελλάδας με το έγγραφο της αριθμ.Φ.435/29127/18-12-2017, μας γνωρίζει ότι από 02 Ιανουαρίου 2018 έως και 02 Απριλίου έτους 2018, πρέπει να παρουσιαστούν στην Στρατολογική Υπηρεσία Δυτικής Ελλάδας ή σε οποιοδήποτε πλησιέστερο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών, όλα τα Άρρενα άτομα που γεννήθηκαν το έτος 2000 (κλάση 2021) ανεξάρτητα με την Δημοτική Ενότητα εγγραφής τους στα Μητρώα Αρρένων, για ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ, προσκομίζοντας :

Α) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και ( E-mail ) για να έχουν άμεση ενημέρωση αναφοτικά με τις Στρατολογικές τους υποχρεώσεις.

Β)  Ιατρική Γνωμάτευση ή Βεβαίωση, σε περίπτωση που έχουν σοβαρά  προβλήματα υγείας

 Όσοι δεν τηρήσουν τις ανωτέρω υποχρεώσεις θα υπέχουν τις παρακάτω διοικητικές κυρώσεις, ήτοι:

Α) Εκπρόθεσμο Δελτίο Απογραφής πρόσθετη στρατιωτική θητεία ενός ( 1 ) μηνός

Β) Μη υποβολή Δελτίου Απογραφής πρόσθετη στρατιωτική θητεία δύο ( 2 ) μηνών

Γ) Αναγραφή ανακριβών στοιχείων στο Δελτίο Απογραφής ή ανακριβών δικαιολογητικών πρόσθετη στρατιωτική θητεία τριών ( 3 ) μηνών.

Το παραπάνω έγγραφο έχει τοιχοκολληθεί στην Δημοτική Πινακίδα για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.

                                                                                                                                          Από το Δημαρχείο 

Λίγα λόγια για το συντάκτη του άρθρου

Author: Νέοι Καιροί εν Αιγίω Email:[email protected]

Προηγούμενο άρθροΗ μεγάλη γιορτή για την σταφίδα
Επόμενο άρθροΣυμπληρώματα διατροφής: Ένας σημαντικός σύμμαχος για το μητρικό θηλασμό