Συντάχθηκε από Δέσποινα Γρηγοριάδου

Αυτά που δημιουργούν οι άνθρωποι για να κάνουν τη ζωή τους καλύτερη λέγονται με μια λέξη πολιτισμός!

Πριν 5 χιλιάδες χρόνια που ανακάλυψαν οι άνθρωποι τον χαλκό, η εποχή εκείνη ονομάστηκε εποχή του Χαλκού.

Στην Ελλάδα δημιουργήθηκαν τρεις μεγάλοι πολιτισμοί. Ο Κυκλαδικός, ο Μινωικός στη Κρήτη και ο Μυκηναϊκός. Τα αρχαιολογικά ευρήματα υποδεικνύουν πόσο σπουδαίοι ήσαν οι πολιτισμοί αυτοί! 

Η ζωή των Κυκλαδιτών ήταν δεμένη με τη θάλασσα. Ήσαν ναυτικοί, έμποροι και ψαράδες! Με τα πλοία τους έκαναν ανταλλακτικό εμπόριο με τα γύρω νησιά και τα κύρια προϊόντα τους ήταν το κρασί, το λάδι και οι ελιές.

Έκτιζαν ενίοτε τείχη για τον φόβο των πειρατών. Τα σπίτια τους ήταν φτιαγμένα από πέτρες και λάσπη και έστρωναν πλάκες.

Ήσαν άνθρωποι ιδιαίτερα ειρηνικοί.

Στις ανασκαφές βρέθηκαν πολλά κτερίσματα που ήσαν τα αντικείμενα που έθαβαν μαζί με τον νεκρό για… να πάρει μαζί του ότι αγαπούσε.

Δεν ήξεραν γραφή, αλλά για τη ζωή τους μαθαίνουμε από τα αγγεία τους και τα αγαλματίδια που βρέθηκαν.

Στα σπίτια υπήρχαν τοιχογραφίες όπως ο Ψαράς και οι Πυγμάχοι,Κυκλαδικά ειδώλια έχουμε τον Γλεντζέ και τον Αυλήτη.

Ήσαν σπουδαίοι τεχνίτες. Κατασκεύαζαν εργαλεία από οψιανό και λευκό μάρμαρο. Τα κοσμήματά τους ήσαν εκπληκτικά!

Τα δε ωραιότερα σπίτια με τις τοιχογραφίες ήσαν στο Ακρωτήρι της Θήρας. Αντιπροσωπευτικό δείγμα κυκλαδικού ειδωλίου είναι η Έγκυος γυναίκα και …… ο Αρπιστής από τη Κέρο.

Δέσποινα Γρηγοριάδου

Λίγα λόγια για το συντάκτη του άρθρου

Author: Δέσποινα Γρηγοριάδου Email:dgrigoriadou@neoikairoi.gr