Χέρια σταυρωμένα στο στήθος

Χέρια σταυρωμένα στο στήθος σημαίνει πως ο άνθρωπος αυτός δεν εκδηλώνεται, ούτε σας αφήνει να τον πλησιάσετε και ότι θέλει να δημιουργήσει ένα φράγμα.

Είναι μία παγκόσμια χειρονομία και ερμηνεύεται με την ίδια αμυντική ή αρνητική σημασία σχεδόν παντού.

Την στάση αυτή τη βλέπουμε συχνά σε parties από ανθρώπους που θέλουν να αποφύγουν κάποιους άλλους καλεσμένους.

Αυθόρμητος και Επικοινωνιακός