“Το καλύτερο επιχείρημα κατά της δημοκρατίας είναι πέντε λεπτών συζήτησης με το μέσο ψηφοφόρο!”

Υπάρχουν ψηφοφόροι που ψηφίζουν ιδεολογικά, υπάρχουν ψηφοφόροι που ψηφίζουν με καθοδήγηση, υπάρχουν ψηφοφόροι που ψηφίζουν συναισθηματικά, υπάρχουν… άνθρωποι που ψηφίζουν καθαρά συμφεροντολογικά!

Το θέμα είναι να ψηφίζουν σωστό πρόσωπο! Θα τύχει όμως να’ ναι ο σωστός, ανεξάρτητα με το πώς ψηφίζουν οι ψηφοφόροι ;

Συνεπώς ο κάθε μέσος ψηφοφόρος που ανήκει στη παραπάνω κατηγορία δεν ψηφίζει πάντα με γνώμονα το καλό του τόπου!

Συνεπώς στη δημοκρατία που είμαστε αναγκασμένοι να ψηφίζουμε, συνήθως δεν εκλέγονται οι ικανοί!

Κι’ αυτό βεβαίως θα το καταλάβουμε απόλυτα αν ρωτήσουμε ένα μέσο ψηφοφόρο που αποτελεί και το μεγαλύτερο ποσοστό του εκλογικού σώματος !